Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé k TSO VI.

20. 10. 2008

různé (Jan, 16. 10. 2008 00:11)

Nechci vypadat jako paranoik, který z principu nevěří masmédiím a všude vidí nějakou konspiraci, ale když se tak dívám na auto, ve kterém se 11.10. o půl druhé v noci zabil rakouský politik Jorg Haider, tak mi to připadá podezřelé, je to až příliš dokonale provedeno. Proti tomu nelze prostě nic namítnout. Právě proto, že proti autonehodě nelze nic namítnout, tak o to víc se mi to nezdá. A ještě, aby se posílilo zdání, že zahynul vlastní vinou, tak se říká, že byl opilý a jel 140.
Když vidím ty tisíce svíček a květů, které sami od sebe obyčejní lidé spontánně přinesli Haiderovi na počest, tak si říkám, copak to bylo za člověka, že tak vadil uhlazeným politikům, kteří v něm viděli nacistu a politika, rozněcujícího xenofobii a rasovou či národnostní nenávist, ale lidé ho milují… Představím-li si, jak formálně probíhají jiné pohřby politiků, tak to, co se děje nyní spontánně ze strany občanů při úmrtí Haidera v Rakousku je něco nevídaného.

Také nerozumím tomu celosvětovému krachu bank. Z ničeho nic všechny banky na světě začínají jako mít problémy, jako odhalovat své špatné obchody nebo co. A burza je prý jako z toho „nervózní“. Proto prý je jako finanční sektor celosvětově otřesen. Tak kdo to dělá? Spekulanti z burz nebo banky? Prý do bank EU „napumpuje“ kolem 1,5 bilionu Euro. Co má společného Evropa s pádem amerických finančních trhů? Proč tady něco „pumpují“?

A kde se vůbec vzalo tolik miliard či bilion Euro? Jen vytisknout tolik bankovek musí stát spousty peněz! A kam se tolik peněz poděje? A proč Evropa má dávat na krizi více peněz než USA (700 miliard dolarů)? Vůbec tomu nerozumím. Je to nějaké divné a vidím v tom zločin. Celé to beru jako podvod. Je to snad příprava na válku?
ČSOB prý přijde o 40 miliard. Dle analytika banky ale to prý bance vůbec neuškodí, protože to je jen zlomek z jejího jmění.
Jestliže 40 miliard v takovém státě jako je ČR je jen zlomek jmění nějaké banky, kde je tedy problém? Co teprve skutečně bohaté státy a tedy bohaté banky? Je vlastně žádná krize nemůže existenčně ohrozit. Co to tady zkouší? Pro ně přece biliony Euro či dolarů jsou jen zlomkem jejich jmění!

 

 

 

odpověď Janovi (různé):

Ač neexistuje oficiální cenzura, přece nejsou masmédia necenzurovaná. Ač existuje zákonné právo na svobodu projevu, přece nelze psát a říkat cokoliv. Proto dnes víme víc o Haiderově smrti než o jeho životě. Tomu, co víme o jeho smrti pak můžeme věřit stejně málo, jako tomu, co se oficiálně praví o smrti Alexandra Dubčeka. Víc se však nedozvíme.

Tím nejlepším vysvědčením pro lidskou kvalitu známých osobností je však mj. také spontánní láska prostých lidí. Proto např. v katolické církvi rozhoduje o svatořečení také tzv. „spontánní úcta“ k příslušnému světci. Tzv. „lid“ je totiž stále ještě do značné míry atavisticky jasnozřivý, zatímco jeho představitelé (tzv. „zástupci lidu“) jsou zpravidla jen vychytralí…

Protože mezi jasnozřivce rozhodně nepatří také banky, není jejích celosvětové bankrotování spontánní, ale řízené. Také burzy potřebují stále nějaké „důvody“ k „nervozitě“, aby mohly průběžně mírně a čas od času výrazněji stahovat z oběhu přemíru neproduktivních „prebend“, které by dříve či později ostatní produktivní část lidstva nestačila uživit. Mimo systematické „parazitování“, které je nejvýnosnější v dobách prosperity, jsou tu také astronomické náklady na různé války a zbrojení vůbec, které nikdo nevyúčtuje pravdivě, z obavy z veřejného mínění. Hledí je tedy čas od času pod různými záminkami nějak „umořit“. Současná finanční krize tedy může být mj. přípravou na válku, která však není jednorázová (jen v době krize), ale trvalá, jen čas od času umořovaná…

V daném případě má být dotováním bank (atp.) uklidněno veřejné mínění, aby nevyvolalo neplánovanou krizi. Kdyby totiž lidé začali spontánně stahovat z bank své vklady, tu by se ukázalo, že peníze které do bank vkládali v bankách nejsou. To se ovšem netýká pouze bank, ale všech peněžních ústavů, včetně těch, které jsou nám vnucovány jako „spořitelny na stáří“ (důchodové). Finanční ústavy vložené peníze pod heslem „investice“ prostě zpronevěří, takže se může stát, že zkrachují dřív, než jejich střádalové dosáhnou důchodového věku. Tvrdí-li státy, že tyto důchodové vklady jistí, pak popírají jejich smysl, neboť je mohou jistit jen z průběžně vybíraných daní (resp. důchodových pojištění)…

Evropa dává na krizi víc než USA, patrně proto, že chce víc umořit a víc uklidnit veřejné mínění (víc udržet tzv. „hospodářský růst“)…

Na otázku: „kdo to dělá?“ existuje jediná rozumná odpověď, ta, kterou se obáváte vyslovit z obavy, že budete obviněn z „paranoi“…

Finanční trhy nejsou rozděleny na evropské a americké, ale jsou euro-americké a chtěly by být globální. Proto ona průběžná příprava na válku…

Na otázky: „A kde se vůbec vzalo tolik miliard či bilion Euro? Jen vytisknout tolik bankovek musí stát spousty peněz! A kam se tolik peněz poděje?“ Jsme více méně odpovídali v předchozích diskusích na různá témata. Nyní tedy připomeňme: Při dnešní tiskařské technice není problém zaplavit svět jakoukoliv měnou. Jde jen o to, nevyvolat neplánovanou inflaci tím, že se jí její držitelé budou chtít houfně zbavit. Banky (ve spolupráci se státem) tyto peníze operativně různým způsobem do oběhu pouští a zase je z oběhu stahují (řízenou deflací, inflací, úvěrovou politikou aj.). Každý režim totiž, pokud nechce být TSO, nemůže než jako totalitní stát stavět na lži, podvodu a represi, zkrátka na zločinu…

Pokud vkladatelé nebudou houfně vybírat své vklady, je i pro ČSOB jakákoliv „ztráta“ zanedbatelná, neboť veškeré finance stojí na globálně propojené fikci, jejímž prostřednictvím má být z veškerého produktivního hospodářství systematicky odsávána tzv. „nadhodnota“, mnohde i se základní „hodnotou“. Pokud se však pustí do oběhu příliš mnoho peněz (např. kvůli zbrojení), v míře překračující produktivní „hodnoto+nadhodnotu“, tu nastane finanční krize (tzv. zadlužení potomků). Reálně lze pak takový „dluh“ umořit jen krádeží (např. omezováním výdajů v oblasti sociální, zdražováním ZŽP atp.)…

Dnes již neexistují skutečně bohaté státy, jak se domníváte, neboť všechny státy (bez výjimky) jsou nesmírně zadluženy u bank. Neexistují však ani bohaté banky, neboť samotné peníze (vydané v hodnotě dlužních úpisů), nemají nijakou reálnou hodnotu, pokud nejsou využívány k uchvacování skutečné produkce (hodnoty a nadhodnoty), což mohou jen prostřednictvím zadlužených států. Pokud se tak děje nenásilnou (neválečnou) cestou hospodářské či jen finanční krize, potud se jedná jen o velkolepé divadlo, pro ohlupování naivního (médii zblbnutého) veřejného mínění. To, co může tyto zdánlivě bohaté instituce (banky a státy) skutečně ohrozit, je zamezení jakékoliv možnosti loupeže (systémem TSO). …

-zmp-

 

 

 levice a pravice (Lada, 16. 10. 2008 23:22)

Dobrý večer. Fascinuje mne sveřepost, s jakou někteří lidé zastávají levicové či pravicové názory či stanoviska a jak politici zarputile vytvářejí tzv. pravicovou a levicovou politiku, pravicové a levicové strany. Není to spíše už jen historie? Proč vůbec se to nazývá pravicové (dá se říci stavějící na soukromém podnikání, egoismu, dravosti...) či levicové (stavějící na společenství, bratrství, solidaritě, soucítění...)? Dnes už to nemá ty ostré hranice jako dříve a levice má pravicové myšlenky a naopak. Má to ještě smysl takto to dělit? Má toto rozdělení společnosti a boj levice s pravicí nějaké historické důvody a pozadí? Děkuji za odpověď. Lada

 

 

 

doplnění v předvečer voleb (Lada, 16. 10. 2008 23:41)

U té levice místo soucítění spíše patří slova sociální cítění. U pravice by tedy potom mělo stát: ne sociální jednání, doslova tedy asociální... A jakou roli má potom tzv. střed? Je vůbec možný nějaký střed mezi levicí a pravicí? Je možný nějaký kompromis mezi černou a bílou? Nějaká šeď? Nebo snad nějaká barva? Kde by se ale vzala z černé a bílé? Střed to je pak asi galimatyáš a mišmaš. Může být kompromis mezi kriminálním a slušným jednáním, mezi zaměstnaností a nezaměstnaností? Mezi potratovou politikou a nepotratovou politikou atp.? Děkuji.

 

 

 

 

Odpověď Ladě (levice a pravice):

Tzv. fyzický svět, k němuž příslušíme svými fyzickými těly s jejich fyzickými smysly, nám prostředkují vnímání tohoto fyzického tak sugestivním způsobem, že přehlušuje vnímání ostatních světů (skrze duševní a duchovní smysly). Odtud stále hlubší a hlubší upadání lidského vědomí do tzv. „materialistického světového názoru.“ Vnímatelný je tento fyzický svět jen díky tomu, že se fyzickým smyslům projevuje v kontrastních protikladech (světla a tmy, černé a bílé, plné a prázdné atp.). Protože rozhraní mezi opačnými kontrasty nepokládáme za nic, jeví se nám vnímaný svět jako relativně duálně protikladný (dobrý a zlý, sociální a asociální, pokrokový a nepokrokový atd.). Také naše fyzické tělo se tak jeví duálně jako složené z levých a pravých, horních a dolních údů, orgánů atp. Takové pozorování se přirozeně přenáší také do lidského myšlení a tedy také do relativně protikladných sociálních postojů lidí (levice a pravice). To není pouhá tradice či historie, to je poplatnost vnímané realitě.

Na otázku: „Je vůbec možný nějaký střed mezi levicí a pravicí?“ je jen jedna odpověď. Máme-li rozhraní mezi opačnými kontrasty za nic, pak z toho nijak nevyplývá, že ničím skutečně nejsou. Svět ve skutečnosti není dán dvojností relativních protikladů, ale trojností, neboť mezi protiklady je něco, co tyto protiklady zdánlivě odděluje, ve skutečnosti však spojuje (co se jeví být jejich rozhraním). Odtud lidé, kteří se např. v politice nemohou ztotožnit ani s levicí ani s pravicí a tak se mezi obojím snaží zaujímat nějaký „střed“ např. pomocí tzv. „kompromisů“. Kompromis ovšem není reálným středem, ale zmatením reálných protikladů. Vezme-li na vědomí také reálný střed, pak také můžeme nalézt reálné řešení např. jinak neodvratných a věčných konfliktů sociálních protikladů v podobě TSO.

Ptáte-li se: „Kde by se ale vzala (šeď) z černé a bílé?“ pak navrhujeme jednoduchý experiment. Vezměte černou a bílou barvu a udělejte s nimi tzv. „kompromis“, tj. smíchejte je dohromady. Pak dostanete šedou. Kupodivu uděláte-li totéž zmatení se sedmi barvami duhy (fialová, indigo, sv. modrá, žlutá, zelená, oranžová, červená), dostanete opět jen šedou (to mj. vyvrací Newtonovu nauku o barvách, jako produktu rozkladu světla).

Jenže, jak již bylo řečeno, kompromis (šeď, galimatyáš, mišmaš, chaos atp.) není reálným středem (rozhraním). Reálným rozhraním (středem) např. mezi krajními barvami duhy (fialovou a červenou) je žlutá. Žlutá je barvou zlatého paprsku světla, jímž vysvětlujeme věci z jejich nitra, do nichž naléváme jasné vědomí (vědění), jako naléváme kov do spáry mezi formou a jádrem formy, abychom získali reálný odlitek spáry.

V lidském duševním životě je takovým odlitkem (zde však živým) lidské myšlení, jež musíme jaksi uměle vložit mezi přirozené vnímání (cítění) a usuzování (chtění), chceme-li vnímanou realitu posuzovat správně (spravedlivě, inteligentně).

Na Vaše závěrečné otázky: „Může být kompromis mezi kriminálním a slušným jednáním, mezi zaměstnaností a nezaměstnaností? Mezi potratovou politikou a nepotratovou politikou atp.?“ tedy odpovídáme. Kompromis je možný i mezi správným a nesprávným, protože je možné mást jedno s druhým! Je ovšem možný jen tím, že vymítíme schopnost rozlišovat mezi správným a nesprávným, např. relativizováním obojího. Tak můžeme např. vydávat evidentní zlo za správné, protože není v rozporu s tzv. „zákonem“, a evidentní dobro za nesprávné, protože je v rozporu s tzv. „zákonem“ (popř. s nějakou akademickou teorií tzv. „odborníků“ atp.)…

Z uvedeného je mj. zřejmé, že tzv. „kompromis“ je horší než to, co je nesprávné, než pouhé „zlo“! A současná politika není než tzv. „uměním kompromisu“…

 

 

 

klamete lidi (Beny, 19. 10. 2008 12:00)

Zde si z toho děláte kabaret! Co to tu zase žvaníte za nesmysly? Jste posedlý konspiracemi a spikleneckými teoriemi. Kdyby někdo odstranil Haidra, tak to si myslíte, že by masmédia mohly zatajit, že auto bylo nějak poškozeno, nebo že Haidra někdo posadil do rozbitého auta již mrtvého?? Úplně si to vymyslet? Jste padlý na hlavu? Spousta lidí, kteří zkoumají vrak auta a jsou okolo by dříve či později uveřejnili informace – tu pravdu.

O které říkáte, že se o ni nezmiňuji. Jenže ona moje pravda je jiná než vaše. Vy máte problém se zamyslet nad svým překrucováním pravdy. Ne já. Já napíšu něco a vy to úplně obrátíte. Jste eskamotéři se slovy, jen co je pravda! Ale nemyslete, že tu vaši taktiku nechápu! Je to průhledné! Chytnete se něčeho úplně jiného, nepodstatného, odvedete pozornost jinam, abyste mi nemuseli uznat moji pravdu! Nechcete prohrát! Tak kličkujete! Neumíte prohrávat! Nedá se s vámi ale pořádně diskutovat! Věcem totiž dáváte úplně jiný smysl! (Např. říkáte, že surovina není zbožím před zpracováním! Copak třeba surová ropa, která teče ze země, ta snad není zbožím? Popíráte realitu! Kdo zpracoval ropu, kterou šejkové prodávají? Nikdo!) Hovoříme o něčem a vy jakoby také mluvíte o tom, tváříte se, že mi odpovídáte, ale úplně nepochopitelně převedete řeč do jiné roviny.

(Např. já mluvím o tom, že kdybyste byl šejkem a měl možnost zdražit ropu, tak byste to udělal. Trojčlennost netrojčlennost! Neříkejte mi, že ne! Každý by hrabal k sobě! Jedině, že byste si v TSO dali zákony, kterými byste si to třeba pod trestem smrti zakazovali! A vy mi na tuto připomínku odpovídáte: že je to něco podobného, jako kdybych měl příležitost okrást slepého vozíčkáře a že já prý s logikou lhářů odpovídám: tací jsou lidé! A neuvádím důvody, proč to tak má být…)

Proč to tak má být? Protože jsme lidé s egoismem a chceme něco dokázat! Každý chce mít více, než druhý: Každý se chce mít lépe než druhý! Jste snad jiní? Nelžete mi! Nebo - nelžete si sobě!

A navíc: jestliže surovin ubývá, tak se musí zdražovat! To je přeci logické! Dali jste mi za příklad husu. Jenže ta vaše husa se dá namnožit, ale ropu nenamnožíte, vy chytrolíni! Proto musí růst cena nenahraditelných surovin! Zase jste tady kecali a chtěli mne obalamutit!!
Ještě k volbám: Když nepůjdou lidé volit, hlasy připadnou komunistům! Nahráváte tím jen levici! Pravice také není dokonalá, ale je to lepší než rudý teror! Člověk někdy stojí před rozhodnutím vybrat si ze dvou zel to menší zlo. A to je volební právo. Já osobně to beru jako doslova svoji občanskou povinnost. To je totiž demokracie. Za tu umírali naši předkové! Dnešní program je, nevolit komunisty a bude dobře! A vy tu klamete lidi a dáváte utopické vize nějaké TSO, s čím nemá nikdo zkušenost!

 

 

 

Odpověď Benymu (klamete lidi):

Hněv a hrubost nejsou nejlepší rádcové. Také je dobré rozlišovat na čí slova vlastně reagujeme a nevyčítat např. Janovi slova zmp a obráceně...

Jak se např. s Vaším názorem, že politickou vraždu nelze zatajit, snáší např. 50 let zatajovaná vražda Jana Masaryka?

Máte-li za to, že „spousta lidí, kteří zkoumají vrak auta a jsou okolo by dříve či později uveřejnili– tu pravdu“, proč se nedržíte svých vlastních slov a nepočkáte se svým kategorickým závěrem „Jste padlý na hlavu?“ na „později“?

Potud k Vaší reakci na Jana, neboť dál již reagujete na nás (na naši odpověď k Vašemu rovněž poněkud agresivnímu příspěvku „Ropu zadarmo?“:

Patrně Vás rozhněvala naše slova: „K pravdě (o níž se ani slovem nezmiňujete) totiž nelze dospět pouhým zpochybňováním rozumu těch druhých, ale zušlechťováním vlastního rozumu. Zdravý rozum se pak nepresentuje povyšováním nad jiné, ale řádnou (reálně logickou) a jednoznačně konkrétní argumentací…“

Patrně proto, že se hněvem člověk nepoučí, musíme trvat na tom, že pravdu nelze mít: „...zpochybňováním rozumu těch druhých, ale zušlechťováním vlastního rozumu. Zdravý rozum se přece nepresentuje povyšováním nad jiné, ale řádnou (reálně logickou) a jednoznačně konkrétní argumentací…“ Že je Vaše „argumentace“ jiná než naše je zřejmé. Jde však o to, kdy se skutečně jedná o argumentaci a kdy o pouhé okřikování druhých. Nestačí tvrdit, že neumíme v argumentaci prohrávat, ale je třeba dokázat které naše argumenty jste „porazil“ a jak. Teprve potom budeme moci uznat Vaše vítězství, na kterém Vám patrně velmi záleží. My máme za to, že poražený (v dialogu) odchází obohacen, zatímco vítěz nezískává nic...

Tak např. tvrdíte, že surová ropa je zbožím, protože teče ze země sama a není ji tedy třeba těžit (tj. zpracovávat). Pokud jsme Vaše tvrzení nesprávně pochopili, není třeba se hněvat, ale je třeba uvést věc s klidnou hlavou na pravou míru (tj. vyjádřit se jednoznačně a srozumitelně pro ty druhé, nikoli jen sám pro sebe). Tvrdíte-li, že „ropu, kterou prodávají šejkové, nikdo nezpracoval“, pak musíme namítnout: Ropu rozlitou po zemi prodávat nelze! Šejkové ji musí nějak dostat např. do barelů. Tzn., že si musí pořídit barely a přečerpávací zařízení (vyrobit je nebo koupit), musí zorganizovat a platit jejich obsluhu, zorganizovat a platit prodavače ropy a agendu s tím spojenou (vč. účetnictví), zorganizovat a platit dopravu na místo odbytu (vč. dopravních prostředků) atd. atd. To vše jsou reálné a nemalé náklady šejků spojené s nevyhnutelným zpracováním ropy, aby ji bylo možno vůbec prodávat alespoň v surovém stavu. Nuže, co je tu reálné? Vaše „nikdo ji nezpracovává“ nebo naše „musí být nejdříve zpracována, aby mohla být zbožím“?

Na jedné straně sám sobě dovolujete tvrdit cokoli: „kdybyste byl šejkem a měl možnost zdražit ropu, tak byste to udělal.“, na druhé straně druhým zakazujete jakoukoliv oponenci: „Neříkejte mi, že ne!“ Tomu říkáte argumentace? A i kdyby jste nám nezakázal nesouhlasit, jsou Vaše slova ve skutečnosti do sebe uzavřenou (překroucenou, zašmodrchanou) sofistickou hříčkou, kterou lze vyjádřit jasněji např. takto: „kdybyste byl zlodějem a měl možnost krást, tak byste to udělal.“ Jaká jiná je tu možnost odpovědi, než souhlasná? Ano, kdybychom byli zloději, tak bychom kradli! Jenže my nejsme zloději a proto nekrademe! Proto hledáme takový sociální systém, který zloděje zcela vylučuje, nebo je alespoň donutí do posledního haléře nahradit způsobenou škodu...

Bude-li zavedeno TSO a bude-li v něm zloděj dopaden, co mu prospěje ohánět se Vaším tvrzením, že krást je normální: „Proč to tak má být? Protože jsme lidé s egoismem a chceme něco dokázat! Každý chce mít více, než druhý: Každý se chce mít lépe než druhý! Jste snad jiní? Nelžete mi! Nebo - nelžete si sobě!“ Ať si dopadený zloděj mele cokoli, stejně bude muset nejen nahradit škodu, ale ztratí svobodu (občanská práva), která mu umožnila krást (zneužití svobody)...

Je-li pravdou Vaše tvrzení, že „jestliže surovin ubývá, tak se musí zdražovat!“ pak budou takové suroviny patrně nejdražší až jich vůbec nebude. Nebo, až jich bude skutečně málo, tak budou tak drahé, že se nikomu nevyplatí je koupit? Co je na tom logického (jak tvrdíte)? A je-li např. zdražování ropy zapříčiněno jejím ubýváním, jak je možné, že po vlně zdražování následuje obvykle její zlevňování? Což se k Vám nikdy taková informace nedonesla, nebo se Vám nehodí a proto o ní nechcete nic slyšet? Např. zlata je na zemi ještě méně než ropy. Proč jeho cena neustále nestoupá, ale kolísá? Rádi se o tom necháme poučit. Z Vašich duchaplných slov: „Proto musí růst cena nenahraditelných surovin! Zase jste tady kecali a chtěli mne obalamutit!!“ však na nás nijaké poučení nevykukuje...

Tvrdíte-li: „ropu nenamnožíte, vy chytrolíni!“, pak se musíme ptát jak to můžete vědět a jak se nenamnožitelná ropa dostala do země v takovém množství?...

Položil jste si někdy otázku, komu vlastně patří to, co se nachází v nitru Zeměkoule?

Možná nás poučíte alespoň na poli sociálním, když pravíte: „Ještě k volbám: Když nepůjdou lidé volit, hlasy připadnou komunistům!“ Jářku, to nemáte z vlastní hlavy! Můžete nám však z vlastní hlavy alespoň říci, proč tomu tak vlastně je? Kdo a proč vlastně něco takového vymyslel a uzákonil? Nebyla to náhodou Vaše „lepší“ pravice? A pokud ne, tak proč něco tak „zlého“ „neodzákonila“ v době, kdy vládla, nebo se o to alespoň nepokoušela (přinejmenším to nekritizovala)? Proč takové lumpárny vyčítáte nevinným voličům (resp. nevoličům) a ne těm (zákonodárcům), kteří je způsobily? Nenahráváte tím jen darebákům? Namísto toho, abyste usiloval o odstranění tohoto konkrétního zla, které Vašemu postřehu neuniklo, namlouváte nám: „Člověk někdy stojí před rozhodnutím vybrat si ze dvou zel to menší zlo.“ Jaké vybírání tam, kde je možno svévolně vymyšlené zlo úplně odstranit? Orientujete se skutečně v realitě tak dobře, jak se domníváte? Jsou vzhledem k Vámi zmíněné pitomosti (započítávat nevoliče mezi voliče) Vaše následující slova opravdu rozumná?: „A to je volební právo. Já osobně to beru jako doslova svoji občanskou povinnost. To je totiž demokracie. Za tu umírali naši předkové! Dnešní program je, nevolit komunisty a bude dobře!“ Neklamete tím sám sebe?

Jisté je, že chybu (zde klam) nikdy nevidíte u sebe, ale vždy jen u druhých: „A vy tu klamete lidi a dáváte utopické vize nějaké TSO, s čím nemá nikdo zkušenost!

Kdyby skutečně platilo, že to, „s čím nemá nikdo zkušenost!“ je utopií, pak bychom dodnes žili na stromech...

-zmp-

 

 

 

reakce na - Honza, 24. 06. 2008 08:56 (Inka, 23. 10. 2008 20:39)

Pan Werner v Německu představil svoji koncepci "Grundeikommen" (základního nepodmíněného příjmu pro všechny) již před několika lety a od té doby ji upřesňuje a diskutuje o ní s každým, kdo projeví zájem.
Pokud by se kdokoli chtěl s koncepcí pana Wernera seznámit, mohu doporučit akci "Ethik und Wirtschaft":
http://www.christengemeinschaft.org/dresden/tagung0810.html.
Patřím ke skupině lidí z Prahy, kteří se o koncepci pana Wernera zajímají a proto jsme 10-12/10/2008 pořádali seminář na toto téma, kterého se účastnil blízký spolupracovník pana Wernera - pan André Presse.
Ráda bych ještě podotkla, že nelze stavět rovnítko mezi sociální trojčlennost a "Grundeikommen" (což udělal pan Honza ve svém příspěvku) a dále je důležité si uvědomit, že pan Werner "nerazí" svoji koncepci, ale na každé akci upozorňuje, že jeho záměrem je, aby lidé začali o sociálních otázkách přemýšlet a diskutovat a teprve tímto způsobem lze dospět k proveditelné koncepci základního příjmu (např. na kongressu v Kasselu r.2007 bylo představeno 6 koncepcí základního příjmu - mezi nimi i koncepce pana Wernera).
S pozdravem
Inka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro Ladu 16. 10. 2008 23:22 (Jan, 23. 10. 2008 22:21)

Levice a pravice má svoje předchůdce už z doby starověkého Říma: na jedné straně bohatí patriciové, proti nim chudí a bez vlivu plebejové. Později to byla strana optimátů (jakoby pravice) a proti nim stála strana populárů -lidová (jako levice). Ale důvod, proč přesně se jedněm říká levice druhým pravice, to nevím. Patrně proto, že jsou to dvě strany. A co je samozřejmějšího než je tak nazvat: že jedna strana je pravá a druhá levá.

 

 

pravá nebo levá (loket, 24. 10. 2008 12:39)

Když někomu nabídnete pravou ruku k pozdravu, tak leva se jaksi nedá správně chytit. To by měl být ten rozdíl. Ve skutečnosti na veřejnosti a v médiích levá strana nadává na pravou a naopak. V soukromí si pak podávají ruce obě!

 

 

to: klamete lidi – Beny z 19. 10 (loket, 23. 10. 2008 18:36)

Je třeba jít na to diplomaticky nikoliv s horkou hlavou. Přeju vytrvalost na stání si na vlastních názorech a také k nalezení cesty, pravdy. Vzdání se = porážka. Obhájíte svá tvrzení nebo se potupně vzdáte, tj. uznáte, že co tvrdíte jsou bláboly?

 

 

 

 

 

k TSO (Pavel, 23. 10. 2008 11:25)

Dobrý den,
setkal jsem se náhodou s Vašimi originálními sociálními názory, TSO v knize Symptomatologie dějin. Ve Vašem podání se vše zdá jakoby až moc jednoduché.

Pravdou je, že současný svět jde cestou tvrdé globalizace ekonomiky a centralizace moci. Globalizace ekonomiky – teze, že svět je jedna velká vesnice. A tudíž v jedné vesnici je i jeden šéf. Tedy snaha o celosvětovou mocenskou, politickou nadvládu. Odtud vytváření superstrátů (USA, Čína, Rusko, EU), vytváření superstran (např. evropské strany v Evropském parlamentu…) nebo vytváření celosvětových autorit – ikon (jako symbolů moci, dobra či zla – myslím tím různé prezidenty, diktátory – ať už na jedné či druhé straně např. Masaryk, Bush, Hitler, lady Thatcherová aj. aj.). Jsme na prahu nového tisíciletí. Vykročili jsme do něj tím, že celý svět zachvátila ekonomická krize (tedy celosvětová). Na rozdíl od mnoha jiných, si však nemyslím, že se krize týká jen ekonomiky. Ekonomika je jen oním pověstným vrcholem ledovce, který je vidět, ale jehož větší část je pod hladinou… Celosvětově probíhá krize ve všem: ve vztazích mezi národy (války), mezi lidmi (morální krize, krize rodiny, rozpad tradičních hodnot – role muže a ženy), v kultuře – v umění, sportu, vědě... Je tu nový moment terorismu, který před sty lety snad ani neexistoval. Je to krize důvěry ve všechny systémy, osobnosti, politické strany... Současná krize je následek dosavadní cesty, kterou lidstvo ušlapalo od předchozí celosvětové krize před cca osmdesáti lety a celosvětové války před sedmdesáti lety.. Vidím nepoučitelnost lidí. Jedni se dožadují řešení a spásy… čekají Mesiáše, Marťany, od vědy čekají nesmrtelnost náhradou starých orgánů za nové… druzí jim nabízejí a slibují splnění snů. No comment.
Přichází-li na prahu třetího tisíciletí jako zjevení TSO a Vy se stavíte do role těch, kteří ji zprostředkovávají, chci položit pár otázek:
1. Jaké kroky vidíte jako nutné učinit k tomu, aby se odvrátila či účinně řešila ekonomická krize? Není TSO, ale je tu krize. Co byste doporučili současné vládě? U nás i světově. Já tuším, vím asi co řeknete: udělat TSO! Jenže ona není! Takže vážně: Co tedy?
2. Politické strany jsou zkompromitované, ale to je následkem lidí, kteří v nich jsou. Neuvažujete o možnosti, že by se systém politických stran zachoval nebo by se mohl nějak oživit? Co především máte proti neudržitelnosti nynějšího systému parlamentní demokracie, pluralismu politických stran? Nebudou-li politické strany, kdo ponese ideu TSO, kdyby se měla začít prosazovat?

3. Nemají-li ve světe být autority (jako prezidenti, ministři, vůdcové politických stran), kdo tedy má být pro občany nositelem programů, ideových řešení atd? Kdo potom bude určitou morální či mravní autoritou pro lidi v ČR nebo celosvětově?
4. Co když se vynoří nějaký nový fenomén, jako byl terorismus. Např. se vylodí mimozemšťané či se objeví nějaké paranormální jevy, nová nemoc, šílený diktátor… proti čemu bude lidstvo jako celek bezmocné, kdo by stál v čele nějaké síly, která by se tomu postavila? Není nutný nějaký centrální silný stát či řídící centrum?
5. Nechcete udělat nějakou aktivitu, která by dosáhla až do vládních úrovní, aby se o Vás vědělo?
A taková otázka, která ani není k věci, ale spíše osobní zvědavost: Jak jste Vy sami našli v sobě sílu, motivaci a hlavně informace, abyste řešili sociální otázky takovýmto způsobem? Škoda, že TSO není prezentována více mediálně a stojí nyní mimo proudy.
Hovoříte, že jedním ze zdrojů jsou ideje sociální trojčlennost Rudolfa Steinera. Proč toto neudělal tehdy on?
Děkuji
Pavel

 

 

 

 

Odpověď Pavlovi (k TSO):

Přečtete-li si náš návrh ústavy TSO, nutně se Vám bude zdát TSO v našem podání „až příliš jednoduché“. Přečtete-li si však diskusi návrhu předcházející, nahlédnete, že to jednoduché bylo extrahováno z velmi složitého…

Také se nestavíme do role zprostředkovatelů TSO, ale jen pokládáme za morální povinnost sdělovat dál, co nám bylo o TSO sděleno a přiložit ruku k dílu, při odstraňování možných překážek jeho zavádění, byť zatím „jen“ na půdě metodické…

1. Dravcům tohoto světa (zejména mocným) TSO přirozeně nevyhovuje. Proto proti němu nejen hledají všemožné námitky, ale také proti němu preventivně konají. Zaměstnávat hlavy lidí řešením jimi vyvolávaných krizí je jen jedna z možností, jak od TSO odvádět pozornost. My na takovou hru nepřistoupíme a proto naše rada zní: Zaveďte TSO a bude po krizích…

2. TSO není zkompromitovatelné jako politické strany, ani kdyby v něm byly stejní lidé, jako v dnešních politických stranách.

Protěžuje-li sociální systém případné škůdce, pak bude neustále škodit s odůvodněním, že neselhal systém, ale jednotlivec v něm. TSO chrání případné poškozené. Pokud zavedení TSO přijme jako svůj program nějaká politická strana, pak tato strana bude pracovat na svém zrušení (po zavedení TSO).

3. Nositelem programu, či ideového řešení TSO na našich webových stránkách není nějaká autorita (prezident, minstr, vůdce strany), ale obyčejní lidé jako jsme my. Lidstvo totiž nepotřebují morální či mravní autority, ale TSO!

4. Současné totality (politické, kulturní či ekonomické) jsou Vašimi teroristy, mimozemšťany, paranormálními jevy, novými nemocemi, šílenými diktátory, proti nimž není lidstvo bezmocné. K tomu aby se jim lidstvo postavilo nepotřebuje centrální stát, řídící centrum ani silného vůdce (vlk ovce před vlky neuchrání), ale TSO.

5. My jsme si předsevzali informovat o možnosti TSO a podílet se na propracování jeho metodiky. Pokud tím nikoho neoslovíme, nemá naše zviditelnění nijakou cenu. Koho opravdu oslovíme, ten bude sám nejlépe vědět (najde v sobě motivaci i sílu), jak může věci TSO prospět. Jak ostatně činíme i my. Pokud totiž idea TSO osloví pouze lidský rozum, potud s ní budou lidé souhlasit, ale neudělají nic pro její zavedení, protože to není snadné. Pokud však osloví také lidská srdce, pak za jejím uskutečněním lidé půjdou přes všechny překážky…

Rudolf Steiner svého času oslovil (ideou TSO) zdánlivě mocné tohoto světa. Marně a proto neúspěšně. My jsme oslovili zdánlivě bezmocné tohoto světa…

-zmp-

 

 

k TSO Pavel z 23. 10. 2008 11:26 (Petr Č., 23. 10. 2008 20:27)

Rudolf Steiner se snažil o vytvoření systému podobnému TSO. Snažil se o změnu školství apod.
1. Přála a nepřála mu doba, po 1 světové byli lidé dychtiví po něčem novém, jiném. Západními velmocemi podporována krize způsobila společensky úpadek a vhodné klima pro diktátorství (kult vůdce), které bylo nebo nebylo demokratickým myšlenkám a svobodomyslnosti nakloněno (nacismus např. usiloval o Steinerův život). Snad proto se mu nedařilo ve větším, ale pouze v lokálnim měřítku.
2. K Vašim dotazům ohledně potřeb autorit. Tady jste uhodil hřebíček na hlavičku. Také si myslim, že lidstvo potřebuje přirozené vůdce! Sám Steiner zmiňuje, krizi ve všech oblastech TSO (kulturní, umělecké, hospodářské, sociální a vědecké): "Je obklopen lidmi, kteří na své úkoly nestačí, jak po stránce věcné tak i duchovní. On je pak nucen jejich pochybení a opomenutí v dlouhých rozhovorech vysvětlovat a poskytovat nove impulsy." Co by byli tito lide bez vůdce Steinera? Bez jeho myšlenek, vedení, učení, bez jeho přirozené autority a charismatu (Steiner byl výjimečná osobnost)? V jeho práci lze vycítit určitou centralizaci. Např. vznik školy ve Švýcarsku na základě žádosti Emila Molta, byl přímo spojen s jeho osobou. Podobná škola nemohla bez jeho přičinění, hlavně vedení, vzniknout. Však také zaznamenávala jistý úpadek v době kdy byl Steiner zaneprázdněn přednáškami a vedení školy se tolik z nedostatku času nevěnoval. Zmiňoval se jak "těžce snáší trojnásobný tlak nadlidského přetížení prací, veřejných útoků a nešikovnost spolupracovníku." Stálo to tedy na něm či na ostatních? Je zmiňován trojnásobný tlak na jeho osobu. On sám je tedy v tomto případě "centrem", které se vypořádává se všemi třemi tlaky. A proč? Protože spolupracovnici na to nejsou "dostatečně šikovní", resp. nejsou těmi génii, autoritami, těmi přirozenými vůdci. Co se potom stane se systémem, který stoji na přirozené osobnosti jednotlivce či jednotlivců? Chopí se ho zase jiný typ autority, který si jej přestaví na svůj vlastní, např. Hitler (když už jsme v době mezi 1 a 2 sv. válkou), nebo umírá se svým vůdcem. Lidský svět má biologické zákonitosti: prosazují se autority, přirození vůdci, dravci. Jak jinak by prosazoval Steiner své myšlenky než "průbojností a přirozených schopností"? Nebojácně přednášel před stovkami posluchačů. Těžko by mu k něčemu byla pouhá autorita a skvěla myšlenka, když by seděl doma na gauči.
3. Proč se tedy R.S. nepodařilo TSO dovést do zdárného konce? Jednoduchá odpověď. Steiner zemřel a nebyl další vůdce, který by ostatní nasměrovával, vedl. Existence Waldorfských škol však poukazuje na jisté „přežití“ jeho odkazu, ale už zdaleka nedosahuje úrovně Steinerových myšlenek a kvalit vůbec. Bez výjimečných osobností vymizí v hlubinách dějin, jako již spousta jiných myšlenek a bude „znovuobjevena“ a koloběh dějin se dál bude točit ve stereotypním opakováním.
Toliko Petr Č.

 

 

 

 

Reakce na odpovědi Pavlovi od Petra Č.

Kdyby TSO závisel na délce života R. Steinera, pak by měl význam jen pro jeho osobu…

-zmp-

 

 

 

 

 

 

 

odpověď -zmp- (P.Č., 27. 10. 2008 10:11)
Mohlo by tomu tak byt.

 

 

likvidace tradiční výroby (Jan, 25. 10. 2008 18:28)

V poslední době je rušeno několik slavných firem: Karlovarský porcelán, výrobna sirek Solo Sušice, po 593 letech sklářská huť Chřibská atd. Výroba se má nahradit buď strojovou nebo se to má vyrábět v levné Asii. Na jedné straně je pochopitelné, že když je někde levnější pracovní síla, tak podnikatelé budou vyrábět tam, kde mají větší zisky. (Byť je to za cenu ničení životního prostředí. Je totiž nutný nárůst dopravy, silnic, letedel, spotřeba paliv, výstavba letišť, dálnic...)
Ale na straně druhé tady jde o zánik řemesel, tradic.
A také následek likvidace domácí výroby je, že tady doma bude spousta nezaměstnaných!
Také strojová výroba např. skla nahradí spoustu lidí. Takový je asi vývoj. Má se člověk stavět technickému pokroku? V zemědělství stroje také nahradily otrockou dřinu na poli spoustám lidí. Nebyl bych proti zavádění strojů, ale takové ručně vyřezávané dílko je asi lepší, než nějaký strojový výlisek.

 

Odpověď Janovi (likvidace tradiční výroby):

Z přemísťování výroby za levnější pracovní silou je zřejmé, že totalitní hospodářství pouze předstírá zájem na globalizaci ekonomiky. Kdyby byla hospodářská a životní úroveň globálně všude na srovnatelné úrovni, kde by se hledala levnější pracovní síla (aj.)? Pokud se někde úroveň přece pozvedne, musí se jinde snížit. K tomu je třeba krizí...

Člověk se nemá stavět technickému pokroku, neboť mu může usnadnit život. Je třeba se postavit zlodějům, kteří se technického pokroku zmocňují na úkor ostatních.

To jediné, co nelze nahradit strojem je umění (nikoli tzv. „moderní“), které je přirozeně nákladnější a dražší než strojová výroba. Lidé, masově okrádaní o nadhodnotu (danou mj. i technickým pokrokem) na nákup uměleckých produktů nemají. Proto se dnes uměním neuživí lidové talenty, ale pouze akademický klan podvodníků dotovaných státem...

-zmp-

 

Následnost kroků při zavádění TSO (Pavel, 27. 10. 2008 19:20)

Děkuji všem za odpovědi.
Jestli jsem řekl, že TSO se zdá být ve Vašem podání až příliš jednoduchý, mínil jsem to právě naopak, - tak, že se mi řada věci zdá velmi složitě či těžko uskutečnitelných. Alespoň několik problematických, mně nejasných míst. Jednoduše si neumím představit, jak by to ve skutečnosti fungovalo. (Opravte mne ale prosím, kde jsem věci špatně pochopil, nechci kritizovat Vaši snahu, kterou jste vložili do vymyšlení TSO. Sám neznám jiné řešení, a ani nedělám ze sebe někoho, kdo Vás chce poučovat.):
1. Zcela převratný objev je ten, že chcete zavést základní pracovní povinnost ZPP a za to chcete všem poskytovat výhodu - základní životní potřeby (ZŽP). Ale co když lidé nebudou chtít mít ZPP? Jak chcete donutit svobodného občana k tomuto závazku? Jde mi tady především o následnost kroků. Ve fungující TSO by nebyl problém takového občana nějak zbavit občanských práv a donutit jej pak pracovat (pod poručníkem). Ale nyní, když TSO je jen jako model, jaké kroky by tady musela společnost udělat?

a/ Např. první den existence TSO Vám řada lidí odmítne jít do nějaké práce.
b/ Navíc, v době, kdy tu máme nezaměstnanost práci ani mít nebudou!
c/ A kdo bude evidovat lidi, kteří právě ten den šli do práce a oddělali si svoji pracovní povinnost? To budou existovat nějaké ne úřady práce, ale evidenční úřady?
d/ Pokračuji… Ale budiž, dobře, bude tu práce. Ale v takové obci bude třeba sto lidí, kteří řeknou: nestojíme Vám o TSO, do práce nejdeme…
e/ Kde nyní v jeden okamžik v první den chcete mít soudce, který bude soudit (budou-li v TSO státní soudy zrušeny), kdo zatkne tyto nemakačenka a předvede je před nějakého jiného občana (jestliže TSO zrušila státní policii?) atd.

f/ A toto je jen jediný malilinkatý zlomeček praktických všedních problémů. Jaké kroky se musí udělat, aby TSO mohla převzít svou roli? To bude muset být vše připraveno, a pak se to teprve spustí? Nebo TSO bude nějak průběžně naskakovat jako systém?

g/ Přechod ze současného systému na systém TSO bude pozvolný? Potom chci znát pořadí kroků. To pořadí je totiž problém. Jaký je první nejvážnější krok, druhý, třetí…? Protože to vůbec není jen tak. Chcete způsobit rozpad státních struktur a nastolit samosprávu obcí. Jenže nepřesmykne se to k nějaké anarchii?

h/ Co když na nějakých územích po rozpadu státu dojde ke vzniku nějakých mafiánských území, obcí či území, kde bude zmatek a chaos? Kdo potom s takovými obci udělá pořádek? Co chudáci lidé, kteří se octnou v takovém zmatku, v takové obci? Také tato hrozba nejistoty v obci myslím může odradit mnoho lidí.

2. Vlastně i tato otázka se jaksi dotýká pořadí kroků.
a/ Jestli v TSO neexistují daně, znamená to, že vše, co obec potřebuje bude hrazeno kým? Jednak zde je ZPP.

b/ A pak náhrada škody občanům v obci, za užívání pozemku nějakým podnikatelským subjektem. Kdo stanoví, kolik korun se bude platit za metr? Budou mít všichni podnikatelé v obci za metr stejný nájem?

c/ Co když někdo má pozemek větší a druhý menší? Ten na menším pozemku si třeba vydělá více, ale zaplatí méně? To je spravedlivé?
d/ A kdo podniká u sebe doma, např. nějaký programátor, dealer na internetu atp. - takový člověk si vydělá třeba miliony, kolik zaplatí ten?
e/ A co třeba rybáři na moři? Navíc lodě znečišťují životní prostředí. Rybáři podnikají tím, že loví ryby, nebo někdo loví ptáky v přírodě atp. Kolik zaplatí tito lidé? Nemají na souši třeba žádné pozemky. Nebo fiktivně budou sídlit na lodi.
f/ Nezdá se Vám, že daně z příjmu jsou jednodušší a spravedlivější než náhrada škody za užívání pozemku?
3. Aby nebylo možné hromadit peníze, zavádíte stárnoucí peníze –

3a/ budou jiné než peníze na ZŽP? Jestli ne, jak si která obec zajistí, aby někdo nevykoupil potraviny, boty, oděvy atp. s tvrzením, že platí penězi na ZŽP?
3b/ Jestli budou rozdílné, tak to budou nějaké specializované obecní obchody na ZŽP?
3c/ Týká-li se to jídla, potravin, budiž, tam může být nějaký základní sortiment, ale co když se mi nebude líbit nějaký oděv? Budu mít nárok na košili, ale nebude hezká, ale jiná nebude. Nesklouznete nakonec do nějakého čínského komunismu, kdy budou mít všichni stejné uniformy a šiltovky a budou pěkně jako v nějakém lágru? Je obec vůbec schopna zajistit nabídku ZŽP na úrovni?

3d/ A kdo a jak bude vydávat obecní peníze? To je vážná věc. Kde např. nějaká malá obec třeba v Krkonoších sežene machra, který dokáže řídit to, co v dnešní době na úrovni státu dělá např. ministr financí s týmem odborníků z centrální státní banky? Tady dostávají odborníci Nobelovy ceny za ekonomii a Vy chcete, aby tomu rozuměl nějaký starosta či starostka, nějaká mamina někde v horách? Nepřipadáte si v tomto trošku mimo? Nebo máte někde snad zasunutý připravený jeden manuál, jak vydávat obecní peníze na ZŽP? A druhý - jak vydávat peníze stárnoucí? Myslím si, že třeba právě tyto problémy ohledně peněz v obci jsou tak složité, že to prostě nejde zvládnout. Mám pocit, že na tomto TSO skončí. Kdo si troufne zavést dva druhy peněz v nějaké dědině? Možná nějací dobrodruzi nebo proškolení machři v nějaké obci, spíše ve městě, by si třeba na to troufli. Ale 99% lidí si na to netroufne, protože ani netuší, jak by to zavedli. Nebo to bude TSO rozbíhat nějak shora? Na obce přijdou vyškolení lidé z bank či z ministerstev? Nebo odkud? Nerozumím tomu, jak toto chcete udělat.
Nehledě na možnost lehkého padělání takové místní měny! Ta sotva bude mít nějaké kvalitní ochranné prvky!
Díky za odpověď. Ale to jsou jen některé z mála otázek, které mi vyvstávají.

 

 

 

Odpověď Pavlovi (Následnost kroků při zavádění TSO):

Kvůli přehlednosti jsme si dovolili Vaše otázky rozčlenit malými písmeny abecedy, podle toho, jak na ně odpovídáme:

1. Vztah ZPP a ZŽP má opačné pořadí (příčiny a následku). V jaké míře chtějí mít občané garantované životní jistoty (ZŽP), v takové míře je budou muset zabezpečovat ZPP.

1a/ Zavádět TSO mohou jen lidé, kteří chtějí obojí (ZŽP a ZPP). Zpočátku v zaváděcí míře, na níž se v obci dohodnou (zavádění TSO zdola) nebo v míře ustanovené zaváděcí vládou (zavádění TSO shora např. vítěznou politickou stranou). V obou případech však ti, co ZPP odmítají nenabývají v příslušných obcích občanských práv. Nezbude jim tedy než odejít nebo si najít poručníka.

1b/ Že současný uměle vyvolaný fenomén nezaměstnanosti není pro TSO problém, jsme si již ukázali v proběhlých diskusích (viz např. odpověď Kritikovi: RADAR NA HRAD).

1c/ Kdyby evidenci pracovních výkonů neprováděl již dnes zaměstnavatel, nutně by zkrachoval. Ani u ZPP není třeba vymýšlet nic nového.

1d/ (jako 1a) Vašich 100 odmítajících ZPP nenabude nebo pozbude plná občanská práva v samosprávní obci TSO. Kdo by je živil?

1e/ Již první den bude v samosprávní obci TSO tolik občanských soudců a občanské domobrany, kolik v ní bude plnoprávných občanů. Jde jen o to, aby tito lidé věděli, že jim Ústava TSO dává k příslušnému jednání plné občanské právo.

1f/ Nic z toho, co jste uvedl, nevyžaduje stanovení pořadí kroků. Každý, kdo bude chtít požívat plná občanská práva, se musí přirozeně zavázat také k plnění s nimi souvisejících občanských povinností.

1g/ Přechod z jednoho systému na jiný jsme naposledy zažili v listopadu 1989. Byli to především příznivci starého režimu, kdo strašákem anarchie, zmatku a chaosu bránil změnám. Mnohé bylo učiněno operativně, mnohé pozvolna. Při každé změně platí zásada: Nejdříve zavést nové a pak zrušit staré!

1h/ Mafiánská území tu již jsou. Vznikají v totalitních režimech, které je umožňují, zatímco TSO je vylučuje. Vaše obavy tohoto druhu se tedy týkají jen těch území, kde nedojde k zavedení TSO. Nyní si Vás dovolíme parafrázovat: „Také tato hrozba nejistoty v obci myslím může… mnoho lidí přivést k TSO.“

2a/ Vše, co obec potřebuje bude principiálně hrazeno ZPP.

2b/ Náhrada škody např. za užívání pozemků je tu navíc.

Míru náhrady škody určuje v TSO vždy jen poškozený, v daném případě občané v obci. Do toho jim nelze ani předem mluvit.

2c/ Pronajímatel není zloděj, aby se zajímal o obsah kapes (příjmy) nájemce a není ani soudce, aby posuzoval spravedlnost vztahu pronajímatele a nájemce. Pronajímatele musí zajímat: Co ztratím a co získám případným pronájmem?

2d/ (jako 2c) Nechceme-li programátora, či dealera oloupit, nebudeme se zajímat o jejich šrajtoflu (výnos z jejich podnikání).

2e/ Znečišťování životního prostředí může být legální jen tehdy, pokud to pronajímatel konkrétního životního prostředí dovolí.

2f/ Pro loupežníky jsou tzv. „daně“ tím nejjednodušším a nejpohodlnějším zařízením jejich „živnosti“. Kdysi loupežník musel na svou oběť číhat někde v nepohodě. Dnes sedí v teple paláců a jeho oběti čekají trpělivě ve frontě, až na ně přijde řada.

3a/ ZŽP jsou v TSO chráněny dvojím způsobem. Jednak stárnoucími penězi, které mohou či nemusí být jiné než peníze na jiné zboží, jednak právem na ZŽP. Tzn., že ZŽP jednoho nesmějí být prodány jinému, byť sebeprachatějšímu. U ostatního zboží (mimo ZŽP) je trh volný, protože díky práva na ZŽP nemůže být nikdo na trhu vydírán.

3b/ Obce budou mít takové obchody, jaké si budou přát její občané, jimž tu nic nesmíme předem vnucovat.

3c/ ZŽP jsou zbožím, které je produkováno a prodáváno jen v rámci ekonomické sféry. Obec, patřící do sféry politické, pouze garantuje právo na ZŽP. To, čemu říkáte „úroveň“ ZŽP, to mj. rozhoduje o ceně ZŽP a tedy také o míře ZPP. To je garantováno v rámci ZŽP (např. brambory nesmějí být shnilé) tak, jak o tom rozhodli plnoprávní občané v obci. Nespokojíte-li se garantovanou úrovní, budete si muset na lepší úroveň připlatit (např. penězi vydělanými nad rámec ZPP). Komunistická uniformita ZŽP je diktovaná shora (tzv. „zástupci lidu“). V TSO se o ZŽP rozhoduje zdola (plnoprávnými občany).

3d/ Na jedné straně tvrdíte, že tu machři jsou, neboť dostávají Nobelovy ceny, na druhé straně se obáváte, že zavedením TSO rázem vymřou jako dinosauři. Patrně máte za to, že TSO je jen pro naprosté blbce, neboť každého, kdo něco umí, automaticky vylučuje. Kde jste to vzal?

To, co „v dnešní době na úrovni státu dělá např. ministr financí s týmem odborníků z centrální státní banky“, je velmi náročné umění jak ostříhat stádo, aniž by stádo napadla otázka: Co za to? Také úspěšný kapsář musí být opravdový machr. Nebyli to však tito „machři“ kdo vynalezl ochranné prvky bankovek, či cokoliv užitečného. Oni dovedou užitečné vynálezy jen „odborně“ ukrást (vynálezci umírají zpravidla chudí) a zneužít (např. k válečným hrůzám).

Schopnost jednotlivé obce, či spolupracujících obcí (v TSO „svazu obcí“), mít svou vlastní měnu, se v minulosti (dávné i nedávné) i v současnosti nejednou natolik osvědčila, že to museli Vaši „machři“ („např. ministr financí s týmem odborníků z centrální státní banky“) nadmíru prosperujícím obcím zakázat (státní mocí), s neuvěřitelným odůvodněním, že to není legální.  Státní hospodářství tito „odborníci“ přirozeně přivedli v té době k bankrotu (hospodářské, politické i kulturní krizi). V Rakousku-Uhersku se dokonce přihodilo, že po stažení oficiální měny (zejména zlatých a stříbrných mincí) z oběhu (což zařídili Vaši „machři“) vznikla zcela spontánní měna (střední a drobní výrobci začali platit poukázkami na své zboží), která z prosperujícího trhu zcela vyloučila stát i s jeho hospodářskou krizí (státním bankrotem). Volky nevolky musel stát (Vaši „machři“) vrátit oficiální peníze do oběhu, aby se zase stal pánem situace.

Jak to, že o tom nic nevíte? Dnes již přece nejste odkázán jen na informace médií zaprodaných „odborníkům“. Dnes se s tím můžete seznámit např. na internetu, než si i na něj Vaši „machři“ došlápnou…

-zmp-

 

 

nepodmíněný příjem (Aleš, 26. 10. 2008 17:46)
16.10 2008 český rozhlas ČRo6 v rubrice "Člověk a trh" odvysílal pořad o všeobecném základním příjmu (záznam pořadu si lze poslechnout na:
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv?p_po=1980&p_pattern=&p_gt=1)

Na ČRo6 mají i možnost diskuse k pořadům:
http://www.rozhlas.cz/cro6/porady/_zprava/102822

 

 

 

 

klamy reklamy (Standa, 02. 11. 2008 18:05)

V poslední době si začínají lidé stále více stěžovat na nárůst agresivity a hulvátství, pokles slušnosti mezi lidmi a ve společnosti vůbec.
Přestože tuto skutečnost lidé vnímají a píše se o ní i ve sdělovacích prostředcích, na druhé straně k tomu přispívá i to, že už si lidé nevšímají ani všudypřítomného např. v reklamách.
Pro ilustraci jen několik příkladů:

1. v jedné reklamě malá dívka udělá několik kroků a kopne dospělého muže do holeně.
2. V nedávno často uváděné reklamě jedna slečna rozhořčeně říká kamarádce: Co dělá můj kluk v tvém mobilu?
3. V další reklamě nějaký nachlazený muž kýchá a vedle sedící slečna s houslemi mu zdvořile s účastí říká: Já vím jak vám je.
Muž na to odpoví: Jak ty můžeš kotě vědět , jak mi je?

Reklama má (zjednodušeně řečeno) nabádat spotřebitele k určitému druhu jednání nebo chování. Znamená to tedy, že se podle těchto reklam máme jiným lidem hrabat v kapsách nebo v mobilech ještě se rozčilovat, jak to že tam mají nebo nemají to, co nám vyhovuje nebo nevyhovuje? Dále muž, který je zdvořile osloven se zachová jaké hulvát a začne neznámé slečně okamžitě tykat a říkat jí kotě. A nejhorší příklad je výbuch surovosti u malé dívky!
Chápu, že reklama pracuje s určitou nadsázkou, ale je alarmujíc že hrubost a hulvátství, které nejen tyto uvedené reklamy, ale i spousta jiných obsahují, lidé už ve své konzumní otupělost ani nevnímají, ale v reálném životě si na hrubost, hulvátství a násilí stěžují a neustále se ptají, kde se to bere.
Je samozřejmé, že tyto reklamy samy o sobě nejsou zdrojem úpadku slušnosti a morálky, ale jsou obrazem celé obsáhlé mozaiky tvořící výsledný stav naší současné společnosti.

V reklamách můžeme pozorovat i určitý symptom zápecnictví a sklonu k patolízalství, který se projevuje neustálým zařazováním anglických slov a frází do čistě českých reklam.
Je zcela jasné, jaký komunikační význam v dnešním světě má angličtina, ale je zcela zbytečné její používání až do určité servilnosti. Příklad: reklama na automobily Škoda – Škoda, simply clever. K tomu jen douška: Ani ti opovrhovaní bolševici známí svým až chorobným patolízalství k SSSR si nedovolili rozčilovat a dráždit občany např. reklamou: Škoda, „óčeň charóšij avtomobil“.

S nadsázkou lze říci, že tyto reklamy působí tak, jako bychom vytvořili reklamu: Mařenka Kuchařová peče své buchty prostě „cool“.

Chci tím jenom říci, že není nutné za každou cenu ve snaze být „světoví“ prokládat každou reklamu anglickými slovíčky.

 

TSO (Hannibal, 09. 11. 2008 21:10)

Podle mého názoru bude největší překážkou zavedení TSO radikální změna způsobu života lidí s ohledem na společenské a profesní zařazení v současném světě. Veškeré námitky těchto lidí budou směřovat k neuskutečnitelnosti TSO s poukazováním na to, že je to utopie, že je to příliš vzdáleno skutečnosti, reálnému životu a existenci lidí vůbec. Ovšem nepůjde tady o existenci jako takovou, protože není jediný důvod, proč by TSO existenci ohrožovala. Ale bude ohrožen způsob existence konkrétních skupin a profesí lidí! Např.: i průměrně chytří podnikatelé nebudou samozřejmě ochotni akceptovat snížení svých současných zisků z práce svých zaměstnanců např. z nějakých 90 či 50% na nějakých třeba 5%, které by měli jako spolupodílníci, nehledě ke změně spoluvlastnictví a řízení podniku.

Další profesní skupinou mohou být např. učitelé, protože TSO bourá současný systém vzdělávání a řízení školství…

A takto bychom mohli projít snad všechny profese a skupiny obyvatel (vojáci, právníci, soudci, politici, apod.) a v každé se najdou „závažné důvody“ proč nelze TSO uskutečnit. Přitom žádná skupina neuvede a nepřizná skutečný důvod, proč je pro ně TSO nepřijatelný a proč budou bránit jeho uskutečnění!

V principu to můžeme zcela prokazatelně demonstrovat na skupině lidí líných a vyhýbajících se práci, kteří budou proti zavedení TSO kvůli základní pracovní povinnosti, která je jedním ze základních principů TSO. I oni samozřejmě budou uvádět spousty důvodů, proč nechtějí TSO, ale nikdo z nich nepřizná, že se to příčí jejich lenosti.

Z mého pohledu je potřeba uskutečňovat zavedení TSO i přes opozici, která bude přirozeně ze všech těchto skupin působit, protože i když to v současné době každá jednotlivá skupina bude vnímat jako jisté příkoří a zhoršení svého současného života, bude TSO ve skutečnosti kvalitativním zlepšením života celé lidské společnosti a ve výsledku i života každé jednotlivé skupiny současné společnosti.

 

Odpověď Hannibalovi (TSO):

To, co pravíte je dokonalá pravda. Všechny uvedené i neuvedené důvody proti TSO lze v podstatě shrnout do dvou kategorií lidí, kteří si netroufají (resp. jsou líní) rozhodovat sami za sebe (o sobě samých):

A/ jedněm vyhovuje, že jiní rozhodují za ně (o nich) = otroci

B/ druhým vyhovuje rozhodovat za jiné (o jiných) = otrokáři

Protože oběma (A,B) vyhovuje jen to, co se neobejde bez jiných (B,A), není nikdo z nich (A ani B) nezávislý a tedy ani svobodný (vnitřně ani zevně). Ač to zní neuvěřitelně, všichni (A i B) se bojí skutečné svobody (rozhodovat sami za sebe, sami o sobě). Proto má smysl přicházet s návrhem TSO jen v krizových dobách, kdy nikdo není s daným stavem spokojený, kdy všichni (AB) všechny (BA) vzájemně zraňují natolik, že se to všem zdá být nesnesitelné. Domnívali jsme se, že taková doba již (17. listopadu 2007) nastala. Zdá se však, že lidé se k TSO odhodlají, až bude ještě hůř a žádní „Blaničtí rytíři“ za ně nic nevyřeší. Výjimkám, které se reálné svobody nebojí pak nezbývá, než zevně (sociálně) sdílet zbytečně bolestné osudy ostatních a nacházet oázu míru jen ve své vnitřní svobodě (svobodomyslnosti)...

Máte pravdu také v tom, že „je potřeba uskutečňovat zavedení TSO i přes opozici“. TSO však není organismus individuální, ale sociální, takže k němu potřebujete dostatečný počet osob, které chtějí a mohou vynaloží příslušné úsilí k jeho zavedení (i přes oposici). Víte o takových? Nám se zdá, že můžeme počítat jen s Vámi...

Za Vaši úvahu, klobouk dolů!...

-zmp-

 

různé (Jan, 13. 11. 2008 18:19)

1/ Když tak sleduji zprávy, vidím postupně, jak se posunuje smysl a význam dané události.
Nejprve jedna vláda zavádí nějaké reformy, jako nejlepší řešení. Má na to odborníky na zemědělství, nebo na zdravotnictví nebo na válečnictví atp. Po nějakém čase však daná reforma je odsouzena jako mylná a zase se dělá jiná. Mj. jedním z důvodů prohraných voleb prý bylo, že ODS zavedla placení poplatků u lékaře, za recepty, za léky atp. Zajímalo by mne, jestli dojde nyní ke zrušení těchto poplatků vítězem voleb.
2/ Mám informace od vojáků. Ti mi potvrdili, že řada vojáků i ve vedení armády chápe naši přítomnost v Afghánistánu jednoznačně jako okupaci a že jsme v roli agresora! Mnozí vojáci, kteří nyní vlastně musí uposlechnout příkazu mají hrůzu z toho, že by je poslali do Afghánistánu. Točí se tam stále dokola skupina nějakého tisíce vojáků. Na veřejnosti se však hovoří o tom, že tam plníme obnovu hospodářství! A jak nás mají Afghánci rádi. Vzpomínám si, jak se kdysi říkalo: Americké letectvo napadlo bezbranné zemědělce. Vietnamští zemědělci palbu opětovali a Američané přitom ztratili nějaké to letadlo.
Asi podobně - jak tehdy zemědělci obdělávali půdu, tak nyní naši vojáci pomáhají s obnovou hospodářství!
3/ A ještě k vítězi voleb v USA Baraku Obamovi. Jeho kampaň a vítězství charakterizovali některé noviny jako: Obama udělá revoluci. Obama je naděje do budoucna! Pravdou je, že probudil USA z jakési letargie. Ale čím? Slíbil Američanům zlepšení, ne změny. A už vůbec ne revoluční! Slíbil jen upravit zásady trhu, kontrolu burzovních spekulací (ale to jen v rovině, aby nedocházelo k nějakým tunelům atp.) a jako další, že Američané budou mít určité sociální jistoty - zdravotní pojištění. Ale to přece není žádný div, revoluce nebo výdobytek. To jen USA půl století zaostaly za Evropou a její sociální politikou.
Podle Obamových prvních prohlášení bude jako prezident USA podporovat instalaci radarového systému ve střední Evropě (Polsko, ČR), žádné velké stahování vojáků z válečných ohnisek neproklamoval, žádné principiální změny ve společnosti také ne. Dokonce se po stu letech opět hovoří o New Deal! Opět si USA chtějí vytvořit něco, co je má vyvést z krize, co má přinést řešení jako slibovali jiní před 100 lety! Historie se opakuje. Ještě žijí pamětníci minulého New Deal.

 

Odpověď Janovi (různé):

Dovolili jsme si jednotlivé odstavce očíslovat:

1/ Protože je ČSSD vítězem do krajských zastupitelství (nikoli do parlamentu), nemůže zrušit zákon o poplatcích u lékaře. Prý má v úmyslu hradit tyto poplatky z rozpočtu krajů...

2/ Je docela možné, že se prostřednictvím našich vojáků investuje do hospodářských zařízení Afghánců (můžeme-li našim sdělovacím prostředkům věřit). To však lze i přes humanitární mise, takže to nic nemění na skutečnosti, že jsme okupanty.

3/ Zde si musíme položit otázku, proč totéž neslíbil Obamův republikánský protikandidát. Proč tak populární opatření nechal Obamovi? Jakoby nechtěl být prezidentem...

Kontrola burzovních operací je ovšem jen volební trik, prakticky neuskutečnitelný. Za prezidentování Obamy se budou burzovní mocnáři jako držet zpět a úspěch se přičte Obamově kontrole, protože tak se burziánům zlíbilo...

Bez amerických vojenských okupací by nebylo amerického „zázračného“ hospodářství, které žije na úkor celé planety...

-zmp-

 

Dobrý den,
po netu koluje spousta rádoby humorných příběhů. Dříve jsem je pouze mazala, ale protože to chodí pořád dokola, napadlo mne, že bych se pokusila jeden z nich (o dvou kravách) přepsat tak, aby byl pravdivý. Zjistila jsem, že je to trochu oříšek... Obracím se tedy na Vás, zda byste byli ochotni definovat TSO na příkladě krav:

Původní text z internetu: Máš dvě krávy:

a/ KŘESŤANSTVÍ = Jednu dáš sousedovi.

b/ SOCIALISMUS = Stát ti obě vezme a zavře tě.

c/ NACISMUS = Stát ti obě vezme a zastřelí tě.

d/ EVROPSKÁ UNIE = Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, podojí druhou a mléko zahodí

e/ ČESKÝ KAPITALISMUS = Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1600 mil.Kč a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy, ale kozy. Rozdíl doplatí daňoví poplatníci.

f/ KAPITALISMUS (tradiční) = Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka. Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu.

g/ AMERICKÁ AKCIOVKA = Prodáš jednu a nutíš druhou aby dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil,proč kráva chcípla.

h/ BRITSKÁ AKCIOVKA = Máš dvě krávy. Obě jsou šílené.

j/ ČÍNSKÁ AKCIOVKA = Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla zveřejnil.

k/ RUSKÁ AKCIOVKA = Máš dvě krávy. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět. Spočítáš je znovu a zjistíš, že jich máš 42. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě. Přestaneš počítat a otevřeš další láhev vodky.

l/ SPOLEČNOST s "Grundeikommen" fungující soc.-trojčlenně = Máš uspokojeny životní potřeby. Krávy nemusíš řešit.

Za případnou korekci příběhu děkuji.
Inka

 

 

 

Odpověď Ince (dvě krávy):

Původní internetový text je velmi tendenční (až zlovolný) a proto pitomý.

a/ křesťanství = staráš se, aby měl i bližní (symbolicky mu dáš jednu)

b/ socialismus = stát je znárodní a tebe i krávy převychová (v gulagu v kravíně aj.)

c/ nacismus = stát tě pošle do války proti méněcenným (nacizmus neznárodňuje)

d/ EU = stát vyhlásí kvótu na odběr produktů, takže musíš krávu i její produkty zničit, ačkoliv např. v Africe řádí hladomor.

e/ český kapitalismus = vezmeš na ně úvěr (o který se šábneš s bankéřem), krávy rozprodáš a utečeš na Bahamy. Banka se zahojí na státu (daňových poplatnících).

fgh/ kapitalismus (tradiční) = americká i britská akciovka = z hrabivosti (kvůli větším přírůstkům) budeš krávy krmit „vědecky vyvinutým sajrajtem“, až ti krávy onemocní a stát ti je „vědecky vyvinutým způsobem“ vybije (bez náhrady), protože ty bys bez rozpaků prodával i kontaminované mléko.

jk/ čínská a ruská akciovka = zaměstnáš (za nelidských podmínek) krmiče, dojiče atp. a platíš je kravským lejnem

l/ TSO = vyhovuje-li to také obci (nejen tobě) pronajmeš si od ní (resp. od svazu obcí) za tím účelem potřebné pozemky a platíš nájem (náhradu škody vyřazeným z užívání těchto pozemků) a na nezávadnost tvých produktů (nabízených na trhu) dohlíží orgány „hospodářské sféry“.

-zmp-

 

kulturnost a kultura (Jan, 23. 11. 2008 23:53)

Politika. Je politika způsob, jak lze změnit svět? Nebo může svět změnit ekonomika či kultura?
Myslím, že vše odvisí do kultury! Kdyby neexistovala kultura, potom by ani nemohla existovat politika či ekonomika! Tedy mohla by existovat, ale byla na třeba primitivní úrovni. Za vším stojí kulturnost kulturní sféry! Je tak? Na počátku byla asi jednočlennost (to bych tipl asi na starověký Egypt, kde vše ovládali faraonové). Pak tato se rozdělila na dvojčlennost: např. kultura a politika (to bych tipl na starověký Řím) či kultura a ekonomika (tady nevím).
A na základě toho se teprve může chod společnosti rozdělit do tří sfér, pak se mohou ustanovit jejich specifika.
I zde máme nyní jeden parlament. Dá se předpokládat, že žijeme v takovém starověkém faraónském věku demokracie. Ale my nyní přeskočíme rovnou do trojnosti. Tady bude opravdu problém, jak všechny oblasti společnosti připravit na TSO, víte, ten přechod. Nedivím se vůbec lidem, kteří se od trojčlennosti odvrátí, protože je to celý komplex věcí a sám si kladu otázku, kde začít nejdřív? Co by mělo začít jako první? Jak sáhnete na jednu věc, tak s ní souvisí další a další… Reforma zdravotní, důchodová, vojenská, zemědělská, rodinná, školská, národnostních menšin… S čím by se mělo začít? Jestli se vším naráz, tak to snad ani nejde.

 

Odpověď Janovi (kulturnost a kultura):

Váš pojem „za vším stojí kulturnost kulturní sféry“ bychom upřesnili: Za vším stojí kulturnost lidí. Neboť bez kulturních lidí není žádné kulturní sféry.

O postupném oddělování trojnosti od původní totální jednoty jsme mluvili již v diskusi s Robinem (18. 11. 2007), kde bylo také řečeno, že tento proces byl ukončen na rozhraní 20. a 21. st. Nejdříve se z totální jednoty oddělila politika (římské zákony) a nakonec ekonomie (dělba práce a hromadná výroba). Politika a ekonomika se tedy neoddělovaly od kultury, ale od totální jednoty. Z původní totální jednoty trojnosti (kultura+politika+ekonomie) se tedy nejdříve (v Římě) oddělila politika. Ze zbývající totální jednoty dvojnosti (kultury+ekonomie) se pak následně (v euro-americkém Západě) oddělila ekonomie. Politika a ekonomie se tedy neoddělovaly od kultury, ale vždy od totální jednoty (trojnosti a dvojnosti). Kultura, která se neoddělovala, jaksi zbyla po oddělení politiky a ekonomie.

Původní totální jednota trojnosti tedy vládla nejen ve starém Egyptě, ale ve všech tzv. „kulturách“ (ve sk. v totálních jednotách trojnosti), jež předcházely římskou „kulturu“ (politiku a totální jednotu zbývající dvojnosti).

Protože se rozklad horní trojnosti (kultura, politika, ekonomie) promítal do sociálních poměrů v podobě dolní trojnosti (rodina, obec, živnost), nepředstavuje TSO skok z totality do trojnosti, ale přizpůsobení horní jednoty (tzv. „státu“) již reálně existující dolní trojnosti (rodina, obec, živnost). Není tedy třeba připravovat na TSO všechny oblasti společnosti, ale pouze totalitně myslící státní moc (tzv. „zástupce lidu“). Tzv. „lid“ v trojnosti (dolní) fakticky již dávno dnes a denně žije, ač mu do ní umělý atavismus totální státní moci svévolně zmatečně zasahuje. Budeme-li tyto zpátečnické zásahy shora důsledně odstraňovat, dostaneme TSO…

Na otázku: Čím při zavádění TSO začít nejdřív, by bylo namístě odpovědět: Kácením trůnů. Jenže to má háček. Skutečná moc není u volených „zástupců lidu“, ale v rukou „klanu“ (resp. „klanů“) v jejich pozadí. V totalitních podmínkách umí toto pozadí kdykoliv a kdekoliv vyvolat jakoukoliv krizi, která by v daném případě byla vychytrale svalována na zavádění TSO.

Při zavádění TSO je tedy třeba zajistit nezávislost na klanech v pozadí, v prvé řadě zavedením takové měny, která bude na současném totalitním bankovnictví zcela nezávislá (srovnej tzv. LETS-systémy atp.). Tím se zajistí nenarušitelnost produkce ZŽP a totalitním „klanům“ zbude již jen možnost teroru a pomluv. Teroru pak zabrání náhrada totalitních mocenských nástrojů občanským vetem, soudem a domobranou. Pomluvám TSO odpomůže jen zavádění hromadných sdělovacích prostředků pod kontrolou obcí (resp. svazů obcí), tj. zjevná obecní cenzura, nahrazující skrytou klanovou cenzuru. Bez cenzury vpravdě hromadné sdělovací prostředky nikde neexistují. Bude-li chtít TSO dostatečný počet lidí, postupně toho dosáhne. Naráz to opravdu nejde…

-zmp-


 

národnostní otázka (Jan, 23. 11. 2008 23:55)

Hodně si nyní všímám národnostního konfliktu na hranicích Slovensko-maďarských. Jsou na Slovensku území, kde žáci ve školách neumí slovensky a nedomluví se! Nedivím se Slovákům, že chtějí, aby na Slovensku žili Slováci a ne lidé, hlásící se k Maďarům a kteří neumí ani mluvit po slovensky. Z hlediska TSO by to asi problém nebyl. V TSO jde o obce a tak by asi bylo věcí obce, ke kterému státu – svazu obcí by se připojila! Ale i tak by třeba nějaký svaz obcí chtěl být větší a tak i silnější než nějaký jiný a tak by třeba podporoval takové tendence, přejít z jednoho svazku obcí do jiného!
Také mne úplně šokovalo to rozdmýchání rasové nenávisti v Janově, kde se dostali do konfliktu nepřizpůsobiví občané a slušní obyčejní lidé, kteří chtějí jen normálně žít, nebát se jít třeba po setmění domů či do výtahu po chodbě! Jenže se z toho udělal problém barvy pleti! Vidím, jak se na tom přiživují všechny parazitní organizace, které si udělali dobré bydlo z konfliktů lidí s různou barvou pleti, na rovinu bílých Čechů a snědých Romů, Cigánů. Jaké by to mělo být řešení? Jen ten zásah dvou vrtulníků, 1500 policistů, aut, obrněnců stál několik desítek milionů korun. Kdo to vše zaplatí? Určitě ne ty různé organizace, neziskovky aj., které spíše jen rozněcují mezi lidmi rasovou nenávist! V TSO by snad mělo být kritériem jen to, zda je občan schopen žít sociálně nekonfliktně! A jestli je zelený nebo modrý, to je jedno! Jde o politickou, občanskou rovnost (tedy rovnost občanů v obci). Nějaké vyzvedávání toho, že se jedná o nějaké etnikum, o to tu snad nejde! A jestli jde, pak je to špatně! A Romové tu prý vyzývají stát, aby zakázal Dělnickou stranu. Nedělám si iluze, že DS, která se staví na obranu slušných lidí, má ve svých řadách řadu lidí, kteří rozněcují boj ras. Ale tak to je a bude všude a vždy. I v TSO. Může TSO zabezpečit řešení této problematiky třeba právě v Janově? Co by bylo nutné udělat jako první krok? Jak by to řešila TSO?

 

 

 

 

Odpověď Janovi (národnostní otázka):

Tendence být větší a silnější než jiní je vlastní centralistickému (mocenskému) myšlení totalitních států, nikoli decentrálnímu myšlení TSO. Vyvinou-li se kde dva různé svazy obcí (TSO), budou mít tendenci spojit se v jeden svaz, neboť tu nejde o moc „zástupců lidu“ (v TSO je moc v rukou občanů, nikoli v rukou představitelů obce, či svazu obcí), ale o zjednodušování komunikace mezi obcemi. Přechod obce z jednoho svazu obcí do jiného může snad být (v TSO) pro obec výhodný (např., že v jednom svazu obce komunikují lépe než v jiném), nemůže však nijak zvýhodnit nový svaz, ani poškodit opouštěný svaz (v němž se může komunikace mezi obcemi kdykoliv zlepšit, např. výměnou volených zástupců obce)…

Pokud se DS staví na obranu všech slušných lidí, proč se jmenuje DS? Copak pracující inteligence, podnikatelé aj. nemohou být slušnými lidmi?…

Rozdmýchání rasové nenávisti v Janově je vizitkou totality, která vždy a všude utlačuje většinu menšinou (v kultuře, politice i ekonomii). V TSO je sice rozněcování boje ras také možné, jako je v něm možné jakékoliv poškozování, ne však na dlouho. TSO má účinné mechanismy, jimiž takové asociální úchylky velmi rychle, účinně a nekompromisně zpacifikuje…

Kdyby byl Janov samosprávní obcí TSO, pozbyli by všichni narušitelé veřejného pořádku (bez ohledu na tzv. „barvu pleti“) velmi rychle volnost pohybu (občanskou svobodu), pokud by ji vůbec kdy v Janově získali. O jejich sociální volnosti by totiž nerozhodoval totalitní stát (totální moc zákonodárná, soudní a výkonná centralizovaná v Praze), ale decentralizovaný občanský soud v Janově!

-zmp-

 

 

 

komunisté (Jan, 24. 11. 2008 00:04)

Ještě mne stále uchvacuje (ve smyslu "rozčiluje") to, jak neustále mnozí komentátoři, masmédia, politici, státníci atp. řeší komunisty. Hlásají: Pryč s nimi, nechceme je, třešničky, nechceme pohrobky Stalina, Lenina, Gottwalda. Socialismus a nacismus jsou nejhorší režimy světa… Kdo se paktuje s komunisty je proti demokracii… je to pomýlený člověk, je to zrádce idejí demokracie, svobody, humanizmu - je to nebezpečný člověk pro svět, komunisté jsou potenciální strůjci diktatury, nedá se jim věřit…atd.atd. Toto slyším, kam se podívám, kdykoli pustím TV či rádio…

Ale já se těmto argumentům jen musím soucitně pousmát! Naprostá většina dnešních politiků přeci byla za socialismu v KS. Nejsou mnohem horší ti lidé, kteří se odpojili od KS a sami nadále uplatňují nějaké totalitní a zrůdné metody? Jakoby tím, že zakážu KS, tak vymažu snad totalitně uvažující straníky - lidi, kteří nadále touží po moci nad občany? Připadá mi směšné až pokrytecké, když politici, kteří sami sloužili socialismu, nyní brojí proti KS! Většina špiček ODS, ČSSD aj., to vše byli nomenklaturní kádry KS! A oni tady budou moralizovat!
Dříve jsme řiťolezli Rusům, nyní Američanům! To je problém!
Pro mnohé lidi byli a jsou problémem komunisti. Soustředí se jen na to, mají klapky na očích. Jakoby komunisti byli jedinou hrozbou světa a jedinou totalitou. Jenže mnozí lidé se soustředili právě jen na tohoto jednoho otrokáře a padli do spárů jiného! V obavě, aby je nezotročil jeden, stanou se otroci druhého! Tak mi připadá dnešní doba a svět.
Ale v TSO nebudou jiní lidé. Tady mají lidé problém s komunisty! Jak chcete přimět lidi, aby přestali uvažovat stranicky? To je problém! Dnes je doba, že se na prosazení ideje vytvářejí politické strany! Kdo a jak by pak v TSO prosazoval nějaké ideje?

 

 

 

Odpověď Janovi (komunisté):

Všechny bývalé kádry KSČ (resp. KSČS) se více méně distancovali od politiky bývalé KSČ. Ti, co se prý distancovali také od komunistické ideologie, infiltrovali do jiných stran (ODS, SD atp.), ti, co se prý nedistancovali od komunistické ideologie, zůstali v současné KSČM. Jde tedy o to, co se považuje za komunistickou ideologii. Marxismus (třídní boj)? Leninismus (rudý teror)? Stalinismus (globalizace rudého teroru)?

Všimněte si, jak současné světové liberální (demokratické) mínění odsuzuje vždy jen stalinismus, nikoli marxismus a leninismus. Současní členové KSČM se také distancovali jen od excesů stalinismu (omluvili se postiženým). Jaký je tedy rozdíl mezi současnými liberály a komunisty?…

Je to patrně vynález západu, rozdělovat totéž na dvě znepřátelené strany (bloky atp.), jejichž šéfové jsou pak řadovými členy nějaké vyšší „lóže“. Ať se pak řadový „občan“ přikloní k té, či oné straně, vždy zůstává pod kuratelou vyšší „lóže“…

V TSO sice nebudou jiní lidé, nebude v něm však ani nijakých stran a skrytých „lóží“ nad nimi. Již jen proto nebudou lidé v TSO uvažovat stranicky. Proto také v TSO nebude zapotřebí cokoli prosazovat prostřednictvím stran, ale pouze a jen argumentací jednotlivce, který pro svou ideu nemůže podniknout nic jiného, než přesvědčovat své spoluobčany o její užitečnosti, jak to např. činíme na naší webové stránce my…

-zmp-

 

prečo je TSO utópia ? (valdi, 25. 12. 2008 19:00)

Podla mňa je to preto, lebo nesloboda skupiny A (dravci) a aj skupiny B je odvodená od našej neslobody voči prírode. Obe skupiny totiž personifikujú cudzí život. Táto nesloboda sa však nedá odstrániť len takým jednoduchým spôsobom ako je zavedenie TSO.

 

Odpověď valdimu (prečo je TSO utópia):

Máte pravdu v tom, že veškerá nesvoboda se nedá odstranit jednoduchým způsobem, jaký představuje TSO. TSO totiž odstraňuje pouze vnější (sociální) nesvobodu. Vnitřní svobodu (svobodomyslnost) si musí každý vydobýt sám, svým vlastním úsilím na cestě poznání pravdy (viz odpověď Janovi: Co je to vlastně svoboda). TSO však mj. osvobozuje školství od poručníkování státního akademismu a může tak dětem školního věku pomáhat na cestě k poznání pravdy pravdivou výukou (na rozdíl od dnešního „vyplachování mozků“)... Od determinace přírodou se člověk může osvobodit podobně, jako se zrozením vysvobozuje ze závislosti na tělesném organismu matky, jak to grandiózním způsobem veškerému lidstvu demonstruje zmrtvýchvstání Ježíše Krista (jenž před svou smrtí předává svou matku Janovi). Člověk se může (ale nemusí) postupně osvobodit naprosto od všeho, čím byl, je a ještě dlouho bude determinován...

Není tedy oprávněný Váš závěr, že je TSO utopie (kvůli determinaci člověka přírodou)...

-zmp-

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář